Informasjon om den kommunale veterinærvakten

Fra og med 1. September 2017 vil ikke Holstad Veterinærkontor lenger ha ansvaret for den kommunale veterinærvakten. Ny anbudsfrist var 15. august og vi har som veterinærkontor valgt å ikke søke i denne perioden, da vi ikke har nok veterinærer til å dekke en firedelt vakt.

Fra 1. September 2017 er det derfor Follo landbrukskontor som overtar dette ansvaret.

Dette betyr at vi ikke lenger kan tilby 24 timers vakttelefon for stordyr, hest og smådyr.

Utenom ordinær arbeidstid vil det da bli opplyst om hvilket telefonnummer som skal benyttes til å nå veterinærvakten. Tlf: 64 96 20 88

Noen av veterinærene som er tilknyttet Holstad Veterinærkontor vil inneha en andel av vakten som selvstendige veterinærer.

For mere informasjon om den fremtidige vaktordningen henviser vi til Follo Landbrukskontor v/ landbrukssjef Lars Martin Julseth.

Se også Follo Landbrukskontor sine nettsider: http://www.follolandbruk.no/2017/08/31/veterinaervakta-far-nytt-telefonnummer-64-96-20-88/